26 2021
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 09:36

Κατακύρωση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου