Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 11:23

Διαγραφή εργοληπτικών επιχειρήσεων από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 101 του Ν. 3669/2008 (Α’/116)

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 11:26