26 2021
Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 12:26

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 1/2020 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι 30-04-2020