25 2021
Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 12:33

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 2/2020 διακήρυξης που αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτήρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών