07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 12:17

Πρωτογενές αίτημα για δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση του ΚΥ 8593 αυτοκινήτου της Υπηρεσία μας