Παρασκεύη 10 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 12:10

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ»

Ο Δήμος Αποκορώνου, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ», (αρ. Μελέτης 7/2019 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αποκορώνου) εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) με δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά.

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών και η λειτουργική και αισθητική οργάνωση του κτιρίου όσο καιτου περιβάλλοντα χώρου του για τις ανάγκες στέγασης του Παιδικού/Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Αποκορώνου στον οικισμό των Καλυβών ο οποίος θα καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου για παιδικούς σταθμούς. Η μορφή της παρέμβασης έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία του κτιρίου και οι εργασίες επισκευές θα είναι ακριβώς με το ίδιο τρόπο όπως το υφιστάμενο κτίριο (π.χ οι χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι όμοιοι με τους υφιστάμενους και στις επιφάνειες που απαιτείται όχι σε ολόκληρο το κτίριο).