07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 12:07

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κοτσιφιανής»

Ο Δήμος Ιεράπετρας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Δημοτικού Γηπέδου Κοτσιφιανής» προϋπολογισμού 199.195,66 € (με Φ.Π.Α.),(160.641,66 € χωρίς ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α2 τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιεράπετρας στο Νομό Λασιθίου.