Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 11:51

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ»

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 550.335,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Το έργο αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου – ΕΠΑΛ Καντάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν:

  • Τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, πλέγμα ενίσχυσης, επιχρίσματα και χρώματα τελική εφαρμογής.
  • Αντικατάσταση της ξύλινης στέγης με μερική (50%) ανακατασκευή του ξύλινου σκελετού της με προσθήκη θερμομόνωσης - υγρομόνωσης σε αυτήν.
  • Πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης - υγρομόνωσης στο δώμα πάνω από το κυλικείο.
  • Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης – ψύξης μέσω κεντρικής αερόψυκτης αντλίας θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες επιτοίχιες μονάδες fan coil.
  • Ανακατασκευή του μεγαλύτερου μέρους των φωτιστικών με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης με λαμπτήρες τεχνολογίας LED και τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.