Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 11:56

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, προτίθεται να προβεί στην δημοπράτηση του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης παιδικών σταθμών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» προϋπολογισμού: 350. 000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%)