Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:31

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 14:45