30 2023
Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 13:53

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ της με αριθ. κατ. 17/2014

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 18-12-2020 της με αριθ. κατ. 17/2014 από 3-11-2014 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των: 1) Κωνσταντίνας Κουλούρα συζ. Παναγιώτη, το γένος Νικολάου Κουδούνη κλπ. (σύν. 111) και κατά της υπ’ αριθ. 31/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία καθορίστηκαν οι οριστικές μονάδες αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθ. 1059399/4624/0010/25-07-2006 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’, 732/05-09-2006), για λόγους δημοσίας ωφελείας.