Δευτέρα 27 2021
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 13:59

Προσκληση για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) για την δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων της»

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 14:01