Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 13:16

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου «Κατασκευή έργων Α΄ Φάσης για την Ε.Ο. Θεσ/κης-Έδεσσας. Τμήμα Μαυροβούνι-Έδεσσα», για Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές μελέτες

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης
Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
128 του Ν.4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών
στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου:
«Κατασκευή έργων Α΄ Φάσης για την Ε.Ο. Θεσ/κης-Έδεσσας. Τμήμα
Μαυροβούνι-Έδεσσα», οι οποίες αφορούν σε Τοπογραφικές και Συγκοινωνιακές
μελέτες.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 13:16