21 Μαι 2022
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 08:15

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" ΣΤΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΡ. ΚΑΤ.: 65/2021) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 09-03-2021 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ" ΣΤΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ