Τρίτη 13 Απρ 2021
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 10:28

Πρόσκληση «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών"»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο: "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών"»

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 10:29