Δευτέρα 22 Ιουλ 2024
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016 09:56

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (5.000) ΖΕΥΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-04-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.