Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 11:21

Έγκριση αιτήματος ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εικονική Αίθουσα Δεδομένων»-«Virtual Data Room» ή «VDR», για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του οδικού έργου Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εικονική Αίθουσα Δεδομένων»-«Virtual Data Room» ή «VDR», για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Ε.Σ.Π.) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 11:21