19 Ιουν 2021
Παρασκευή, 02 Απριλίου 2021 17:31

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών