01 Οκτ 2023
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 09:45

Ειδοποίηση - Κλήση για την αναίρεση της µε αριθµό 53/2019 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας

Tην 1η-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, συζητείται με αριθμό πινακίου 16 η από 11.10.2019 και με αριθμό κατάθεσης 34/15-10-2019 (με αριθμό δικογραφίας 532/2020) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου στρεφόμενη κατά των Αχιλλέα Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου κλπ. (σύν. 292) για την αναίρεση της με αριθμό 53/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την 1078535/5118/0010/31-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 379/26-8-2008 για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Μακεδονίας (Ε 65) στο τμήμα ΧΘ77+723 έως ΧΘ 92+225, στην περιφέρεια των πρώην ΔΔ και νυν Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Προδρόμου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου του Δήμου Κάμπου και πρώην ΔΔ και νυν ΔΚ Καρδιτσομαγούλας του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας....