10 Δεκ 2022
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 15:02

Διαδικασία διαβούλευσης επί των παραδοτέων, παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Master Plan) για την ιεράρχηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Θάσο»

Με την από 01-02-2021 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υλοποιείται, από την Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την ιεράρχηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Θάσο», που αφορά, στονεντοπισμό περιοχών με διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και των περιοχών στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και η ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για το μετριασμό των συνεπειών τους.

Η Σύμβαση υλοποιείται με ανάδοχο την «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»το αντικείμενο, της οποίας αφορά σε :

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων έργων ορεινής υδρονομίας.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων και υπό σύνταξη μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αξιολόγησή τους ως προς την ανάγκη επικαιροποίησης
 • Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών
 • Καταγραφή των απόψεων τοπικών οργάνων εμπλεκόμενων στην αντιπλημμυρική προστασία
 • Συλλογή πληροφοριών για τα πλημμυρικά φαινόμενα
 • Υποβολή προτάσεων για έργα ανάσχεσης πλημμυρών
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την καθιέρωση κριτηρίων και αρχών σχεδιασμού για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά περιοχή
 • Προγραμματισμό και προτεραιότητες για τη σύνταξη μελετών και κατασκευή έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
 • Κατάταξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων σε φορείς υλοποίησης
 • Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων
 • Διαμόρφωση προτάσεων για εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής ώστε, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες και χάρτες χρήσεων γης, να μπορούν να γίνουν ακριβέστερες προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων σε ακραίες καταστάσεις
 • Διαμόρφωση προτάσεων για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση έργων
 • Σύνταξη Μητρώου Έργων ανά κατηγορία έργων.

 

Με βάση τα παραπάνω σας αποστέλλουμε, όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα παραδοτέα, ως υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο, προκειμένου να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για διαβούλευση 15 ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις, θα αξιολογηθούν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις – συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει το τελικό αντικείμενο.

Οι τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια, παρακαλούμε να απευθύνονται στο e-mail της Δ/νσης Δ19, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στο e-mail του αναδόχου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 15:04