05 Οκτ 2022
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 12:46

Ειδοποίηση κλήση με περίληψη δικογράφου περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας

Ειδοποίηση κλήση με περίληψη δικογράφου περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται  να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/6510/22.11.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 295/12.12.2018, τ. Α.Α.Π.) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς- Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων εως Λεωφ. Πάρνηθος» στην περιοχή των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού Δ.Κ. Καματερού, Φυλής Δ.Κ. Ζεφυρίου και Αχαρνών Δ.Κ. Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 62.351,86 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, καθώς και να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων όπως αυτή προκύπτει από το με ημερομηνία Απριλίου 2019 πλήρες τεύχος διορθωτικής-συμπληρωματικής έκθεσης εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή Π. Μερεκούλια.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο