30 2023
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 11:43

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου ειδικής αίτησης, με αριθμ. καταθ. 438/06-10-2021 και αριθμ. προσδιορ. 67/06-10-2021

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου ειδικής αίτησης, με αριθμ. καταθ. 438/06-10-2021 και αριθμ. προσδιορ. 67/06-10-2021, για την παροχή άδειας προς πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σε έκταση εμβαδού 29.419,82 τ.μ.

Με την με αριθμό Δ25/οικ.6330/13-11-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΑΠ 295), κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας η 3η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εντός του Ν. Κορινθίας που απαιτούνται για την κατασκευή του οδικού άξονα Κόρινθος – Πάτρα (τμήμα ΧΘ 0+000 – ΧΘ 120+000), Υποτμήμα: ΧΘ 0+000 – ΧΘ 57+600, Τ.Κ. Περιγιαλίου, Δ.Κ. Ζευγολατιού, Τ.Κ. Μουλκίου, Τ.Κ. Διμηνίου, Τ.Κ. Μελισσίου, Τ.Κ. Συκέας, Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, Τ.Κ. Κάτω Λουτρού, Τ.Κ. Λυκοποριάς και Τ.Κ. Δερβενίου της Π.Ε Κορινθίας, συνολικού εμβαδού 29.419,82 τ.μ., εκ των οποίων 5.686,64 τ.μ. αφορούν αμιγώς δημόσιες εκτάσεις και 23.733,18 τ.μ. αφορούν ιδιωτικές και μη αμιγώς δημόσιες εκτάσεις.