Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:03

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων ύδρευσης Κέρκυρας”»

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ18/319740/12-11-2021 (ΑΔΑ:6ΙΦΓ465ΧΘΞ-ΠΙ2)Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4782/2021 και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α) Ιωάννη Κίτσο του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ30618,       e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β) Ευάγγελο Πετρόπουλο του Παντελή, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ28960,       e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ) Ειρήνη Τσαγκαράκη του Ιωάννη, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ29296,         e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση της Δ18 για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων ύδρευσης Κέρκυρας ” »

Η διάρκεια της σύμβασης είναι είναι 30 μήνες και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου, χωρίς αύξηση της αμοιβής του.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:04