01 Οκτ 2023
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 10:59

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 88 παρ. 1 και 2 του Ν. 4714/2020 (δικάσιμος 12/5/2022), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών

Aίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 19.04.2022 και αριθμό κατάθεσης 37/2022 κατά των Νικολάου Αγγελόπουλου του Χρήστου κλπ, (συν 324), με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί το τμήμα της εύλογης αποζημίωσης των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 112097/18-4-2022 υπουργική απόφαση. Με την απόφαση αυτή κηρύχθηκε η 1η συμπληρωματική αναγκαστική
απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο: «Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Πύργος-Αλφειός, από χ.θ. 31 +055 έως χ.θ. 44 + 462, στην περιοχή των ΤΚ Νέας Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου και Δ.Κ. Βάρδας της Δ.Ε. Βουπρασίας του Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας» (ΦΕΚ τ.Δ’, 272/18-4-2022), συνολικής έκτασης 206.769,68 τμ. Η απαλλοτρίωση αυτή υπήχθη στη διαδικασία του 7Α με την με αριθμό 5/22.02.2016 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.