Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 12:42

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας της από 12.5.2022 και με αριθ. εκθ. καταθ. 437/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας της από 12.5.2022 και με αριθ. εκθ. καταθ. 437/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατ’ άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ152/186224/12.7.2021 απόφαση