Πέμπτη 29 2022
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 12:35

Επικύρωση των από 26.7.2022 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για την ανάδειξη των μελών της Ειδικής Επιτροπής Ιατρών και των αναπληρωτών αυτών από το Μητρώο Ιατρών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο