Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 18:51

Πρόσκληση «Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή, για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων & των επικειμένων τους, στα δημοπρατούμενα & στα εν εξελίξει έργα αρμοδιότητας της Δ/νσης Οδικών Υποδομών»

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022 18:51