29 Ιαν 2023
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 08:45

Ανακοίνωση για την ανάθεση της σύμβασης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή, 25 - 11 -2022, δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού:  112.903.225,81  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) στον ειδικό, δημόσια             προσβάσιμο    χώρο    “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της       πύλης www.promitheus.gov.gr, με α/α αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 193169

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 08:45