07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 14:16

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής Πρότυπων Προτάσεων

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4903/2022, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι
πρότυπες προτάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο και αλληλογραφία μεταξύ του προτείνοντος και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων.