23 Μαι 2018
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017 11:41

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4412/16 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών στην υλοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειάς της

 Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών προσκαλεί την 14 Φεβρουαρίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4412/16, την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων “PANTEC  ΑΕ”, με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση Ξενοφώντος 15Α, προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών στην υλοποίηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειάς της