23 Μαι 2018
Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 12:01

Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών προσκαλεί την 7η Μαρτίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, την εταιρία : DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε

Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών προσκαλεί την 7η Μαρτίου 2017 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4412/16, την εταιρία : DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε (ώρα 10:00 π.μ.)
προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθησή της
α) Στην επίλυση θεμάτων στις υφιστάμενες συμβάσεις Σταθμών Αυτοκινήτων αρμοδιότητάς της και β) Στον προγραμματισμό νέων Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων
προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθησή της
α) Στην επίλυση θεμάτων στις υφιστάμενες συμβάσεις Σταθμών Αυτοκινήτων αρμοδιότητάς της και β) Στον προγραμματισμό νέων Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων