23 Μαι 2018
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 14:16

Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 5 Σαγαίικα – Βάρδα (χ.θ. 23+060 έως χ.θ. 37+500)», προϋπολογισμού 67.822.000,00 €

 Ανάρτηση των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, Τμήμα 5 Σαγαίικα – Βάρδα (χ.θ. 23+060 έως χ.θ. 37+500)», προϋπολογισμού 67.822.000,00 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2017