Νέα/Ανακοινώσεις

Prev Next

Τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: "«Δεξαμενισμός –Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας ¨ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ¨» προϋπολογισμού 1.436.483,00 (με Φ.Π.Α. 23%)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &Τουρισμού / Γενική Γραμματεία Υποδομών, προκηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Δεξαμενισμός –Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας ¨ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ¨» προϋπολογισμού 1.436.483,00 (με Φ.Π.Α. 23%)

31-08-2015

Περισσότερα...

Τεύχη δημοπράτησης υπηρεσιών αποχιονισμού δικτύου ΠΑΘΕ

Διεξαγωγή του Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου 2015-2016: Α) στις παράπλευρες οδούς (S.R) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα τμήματα: α) Αθηνών-Λαμίας από το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως χ.θ. 90+000,...

26-08-2015

Περισσότερα...

Μονομερής πρόωρη λύση της από 22-12-2014 σύμβασης μεταξύ του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

Μονομερής πρόωρη λύση της από 22-12-2014 σύμβασης μεταξύ του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «NEWMEDIACONCEPT», για την εκτέλεση του έργου: «Πρόσβαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων...

29-07-2015

Περισσότερα...