Νέα/Ανακοινώσεις

Prev Next

Μονομερής πρόωρη λύση της από 22-12-2014 σύμβασης μεταξύ του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

Μονομερής πρόωρη λύση της από 22-12-2014 σύμβασης μεταξύ του πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «NEWMEDIACONCEPT», για την εκτέλεση του έργου: «Πρόσβαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων...

29-07-2015

Περισσότερα...