Δευτέρα 20 Φεβ 2017

Οδηγίες και παραστατικά για ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων

hot!
Date added: 12/08/2009
Date modified: 12/08/2009
Filesize: 117.26 kB
Downloads: 5314
ΚΥΑ Υπ. Ανάπτυξης-ΠΕΧΩΔΕ & Κοινωνικών Ασφαλίσεων  με αριθμ. 15085/593/20-3-2003 (ΦΕΚ 1186 Β/2003) : «Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων»

ΕΝΤΥΠΟ : Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Έγκριση Τύπου Μηχανήματος Έργων (ΜΕ) ΕΝΤΥΠΟ : Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Έγκριση Τύπου Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

hot!
Date added: 08/06/2007
Date modified: 12/04/2009
Filesize: 26 kB
Downloads: 3605
Αίτηση - Υπ. Δήλωση για έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων

ΕΝΤΥΠΟ : Υπεύθυνη δήλωση Κατοχής & Τεχνικών Στοιχείων Μηχανήματος Έργων (ΜΕ) ΕΝΤΥΠΟ : Υπεύθυνη δήλωση Κατοχής & Τεχνικών Στοιχείων Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

hot!
Date added: 08/06/2007
Date modified: 12/03/2009
Filesize: 43.5 kB
Downloads: 3476
ΕΝΤΥΠΟ : Υπεύθυνη δήλωση Κατοχής & Τεχνικών Στοιχείων Μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

ΕΝΤΥΠΟ : Σημείωμα καταβολής τέλους Έγκρισης Τύπου μηχανήματος Έργων (ΜΕ) ΕΝΤΥΠΟ : Σημείωμα καταβολής τέλους Έγκρισης Τύπου μηχανήματος Έργων (ΜΕ)

hot!
Date added: 08/06/2007
Date modified: 12/03/2009
Filesize: 54 kB
Downloads: 3094
ΕΝΤΥΠΟ : Σημείωμα καταβολής τέλους Έγκρισης Τύπου μηχανήματος Έργων (ΜΕ)