29 Μαρ 2020

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Παπάγου 10191

Τηλέφωνο: 210 6508000

http://www.ggde.gr

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@yme.gov.gr

Έγγραφα για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Γεν. Γραμματείας Υποδομών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αποστέλλονται στο site-support@yme.gov.gr .

Τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή και υπογεγραμμένα σε .pdf