Παρασκεύη 21 Ιουν 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι) Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)

Date added: 12/12/2018
Date modified: 12/12/2018
Filesize: 15.01 MB
Downloads: 9527

Καταργούμε την Εγκύκλιο 38/2005 σε ότι αφορά νέες διακηρύξεις Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών και ορίζουμε όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο I) με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου.