Τρίτη 06 Δεκ 2022

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Εγκύκλιος 02/08 Oδηγίες α) για διατάξεις Ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ), β) προκ. εκτός Οδ.2004/17& 2004/18 Εγκύκλιος 02/08 Oδηγίες α) για διατάξεις Ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ), β) προκ. εκτός Οδ.2004/17& 2004/18

Date added: 02/08/2008
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 3.05 MB
Downloads: 8126

Παρέχονται οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Κωδικοποίηση διατάξεων περί πρατηρίων υγρών καυσίμων (Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Κωδικοποίηση διατάξεων περί πρατηρίων υγρών καυσίμων (Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006)

Date added: 04/25/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 117.36 kB
Downloads: 5327

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 ( ΦΕΚ 119Α / 16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 περί εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς.