Τρίτη 06 Δεκ 2022

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι) Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)

Date added: 12/12/2018
Date modified: 12/12/2018
Filesize: 15.01 MB
Downloads: 7377

Καταργούμε την Εγκύκλιο 38/2005 σε ότι αφορά νέες διακηρύξεις Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών και ορίζουμε όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο I) με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Αποδοχή της αριθμ. 137/2006 γνωμοδότησης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Αποδοχή της αριθμ. 137/2006 γνωμοδότησης

Date added: 06/20/2006
Date modified: 10/15/2007
Filesize: Empty
Downloads: 1458

Εγκύκλιος 22 - Αποδοχή της αριθμ. 312/2005 γνωμοδότησης Εγκύκλιος 22 - Αποδοχή της αριθμ. 312/2005 γνωμοδότησης

Date added: 07/01/2005
Date modified: 04/15/2008
Filesize: 28.5 kB
Downloads: 5044