22 Μαι 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων

Date added: 09/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 58.5 kB
Downloads: 11178
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/06/121/ΦΝ 443
ΕΓΚΥΚΛ. 25: Αναπρ/μογή και συμπλ. των ενιαίων Τιμολογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443

1/10/2007 (ημερομηνία αντικατάστασης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠΕΧΩΔΕ της ισχύουσας 3ης βελτίωσης από την 4η βελτίωση)

 

Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06,  β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06, β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής

Date added: 06/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 84 kB
Downloads: 12282

α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές,

β)χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών,

γ) εφαρμογή ν.3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο,

δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων έργων.