Δευτέρα 22 Ιουλ 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06,  β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06, β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής

Date added: 06/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 84 kB
Downloads: 12410

α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές,

β)χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών,

γ) εφαρμογή ν.3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο,

δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων έργων.