Τρίτη 23 Ιουλ 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων

Date added: 09/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 58.5 kB
Downloads: 11308
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/06/121/ΦΝ 443
ΕΓΚΥΚΛ. 25: Αναπρ/μογή και συμπλ. των ενιαίων Τιμολογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443

1/10/2007 (ημερομηνία αντικατάστασης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠΕΧΩΔΕ της ισχύουσας 3ης βελτίωσης από την 4η βελτίωση)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε9 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης Δημ. Έργων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε9 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης Δημ. Έργων

Date added: 06/03/2008
Date modified: 11/24/2008
Filesize: 45.5 kB
Downloads: 11811