14 Απρ 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06,  β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής Εγύκλιος 16: Οδηγίες για : α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06, β) χρόνος κατ/σης εγγυητ. επιστολής

Date added: 06/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 84 kB
Downloads: 12245

α) ορθή εφαρμογή του ν.3481/06 που προβλέπει την επανάληψη διαγωνισμών που δεν διεξήχθησαν ή δεν υποβλήθηκαν προσφορές,

β)χρόνος κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών,

γ) εφαρμογή ν.3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο,

δ) αυτοδίκαιη έγκριση αναλυτικών επιμετρήσεων έργων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 : Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων Τιμολογίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 : Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων Τιμολογίων

Date added: 09/06/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 53.5 kB
Downloads: 14133
ΕΓΚΥΚΛ. 25: Αναπρ/μογή και συμπλ. των ενιαίων Τιμολογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443

OMOE-5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας OMOE-5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας

Date added: 11/25/2005
Date modified: 10/15/2007
Filesize: 2.55 MB
Downloads: 15729