Δευτέρα 22 Ιουλ 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 : 4η βελτίωση προτύπων διακηρύξεων

Date added: 09/05/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 58.5 kB
Downloads: 11308
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/06/121/ΦΝ 443
ΕΓΚΥΚΛ. 25: Αναπρ/μογή και συμπλ. των ενιαίων Τιμολογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443

1/10/2007 (ημερομηνία αντικατάστασης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠΕΧΩΔΕ της ισχύουσας 3ης βελτίωσης από την 4η βελτίωση)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 : Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων Τιμολογίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 : Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων Τιμολογίων

Date added: 09/06/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 53.5 kB
Downloads: 14289
ΕΓΚΥΚΛ. 25: Αναπρ/μογή και συμπλ. των ενιαίων Τιμολογ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25 31/8/2007 Αρ.Πρωτ. Δ17α/07/121/ΦΝ 443

Οδηγίες εφαρμογής κανονισμών DIN-FACHBERICHTE Οδηγίες εφαρμογής κανονισμών DIN-FACHBERICHTE

Date added: 10/04/2007
Date modified: 10/15/2007
Filesize: 4.63 MB
Downloads: 8367

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.1 Κύρωση Σύμβασης Παραχ/σης Α/Κ 'Ελευσίνα-Κόριν-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα' (ΦΕΚΑ279/20-12-07) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.1 Κύρωση Σύμβασης Παραχ/σης Α/Κ 'Ελευσίνα-Κόριν-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα' (ΦΕΚΑ279/20-12-07)

Date added: 01/10/2008
Date modified: 06/05/2008
Filesize: 50 kB
Downloads: 6275

Νόμος 3621/07

«Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και άλλες διατάξεις»