01 Οκτ 2023

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Αποδοχή της αριθμ. 137/2006 γνωμοδότησης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 Αποδοχή της αριθμ. 137/2006 γνωμοδότησης

Date added: 06/20/2006
Date modified: 10/15/2007
Filesize: Empty
Downloads: 1458

Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι) Εγκύκλιος 11: Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημόσιων έργων του Ν.4412/2016 (Βιβλίο Ι)

Date added: 12/12/2018
Date modified: 12/12/2018
Filesize: 15.01 MB
Downloads: 8534

Καταργούμε την Εγκύκλιο 38/2005 σε ότι αφορά νέες διακηρύξεις Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών και ορίζουμε όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο I) με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Κωδικοποίηση διατάξεων περί πρατηρίων υγρών καυσίμων (Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Κωδικοποίηση διατάξεων περί πρατηρίων υγρών καυσίμων (Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006)

Date added: 04/25/2007
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 117.36 kB
Downloads: 5512

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 : Οδηγίες για το Π.Δ. 118/2006 ( ΦΕΚ 119Α / 16-6-06), που τροποποιεί διατάξεις του ΒΔ 465/70 και του ΠΔ 1224/81 περί εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων με τις οδούς.