14 Απρ 2024

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Εγκύκλιος 02/08 Oδηγίες α) για διατάξεις Ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ), β) προκ. εκτός Οδ.2004/17& 2004/18 Εγκύκλιος 02/08 Oδηγίες α) για διατάξεις Ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ), β) προκ. εκτός Οδ.2004/17& 2004/18

Date added: 02/08/2008
Date modified: 05/06/2008
Filesize: 3.05 MB
Downloads: 8435

Παρέχονται οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.

Εγκύκιος Ε24 αναπροσ. Κτηματολογικών πινάκων Εγκύκιος Ε24 αναπροσ. Κτηματολογικών πινάκων

Date added: 02/22/2011
Date modified: 02/22/2011
Filesize: 97.11 MB
Downloads: 7299