04 Δεκ 2022

Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ)

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016

Date added: 06/07/2016
Date modified: 06/07/2016
Filesize: 2.28 MB
Downloads: 5352

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 (2) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ-2016 (2)

Date added: 07/18/2016
Date modified: 07/18/2016
Filesize: 174.71 kB
Downloads: 2783

Στην αριθμ.Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/2-6-2016/τ.Β’, στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 18057 διορθώνεται:

το εσφαλμέμο: «Β5.3.1.η»

στο ορθό       : «Β5.3.1.θ»