03 Ιουν 2020
Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 15:06

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 15:07