03 Ιουν 2020
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 18:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018
(ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της προαναφερθείσας Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ΥΚ (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως εξής:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ / ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ

1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Δ1)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ2)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Δ3)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Δ4)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Δ5)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 18:57