03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 11:36

Ορισμός Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων (data protection officer) του Υπουργείου