03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 11:30

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας της Α’ Φάσης του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 11:47